Skip to content

2023 Mid-Year Conference Reviewers

Many thanks to the 81 reviewers who completed 167 reviews for paper, panel, and poster submissions for the 2023 Mid-Year Conference.

Irfan Ali

Tatjana Aparac-Jelušić

Denise Bedford

Matthews Belskie

Gerald Benoit

Aaron Bowen-Ziecheck

Eileen Breen

Yi Bu

Jiajun Cao

Hanna Carlsson

Bebe Chang

Tiffany Chao

Hsin-liang (Oliver) Chen

Kuang-Hua Chen

Inkyung Choi

Andrew Cox

Chris Cunningham

Yunfei Du

Sharon Farnel

Adian Fatchur Rochim

Katrina Fenlon

Rebecca Frank

Bhakti Gala

Dion Hoe-Lian Goh

Jane Greenberg

Jelina Haines

Mary Horman

Xilong Hou

Li-Min (Cassandra) Huang

Isto Huvila

Aylin Imeri

Veronica Johansson

Heidi Julien

Jeonghyun {Annie} Kim

Donald Kraft

Cindy Kröber

Kei Kurakawa

Keiko Kurata

Jiang Li

Ping Li

Zack Lischer-Katz

Chang Liu

Wen Lou

Chao Min

Bhuva Narayan

Bukola Oduntan

Tomas Orlandi

Yohanan Ouaknine

Tuulevi Ovaska

Hyoungjoo Park

Olívia Pestana

Heather Pfeiffer

Pit Pichappan

Christina Pikas

A.I.M. Jakaria Rahman

Aminath Riyaz

Paulette Rothbauer

İpek Şencan

Yi Shen

Linda Smith

Robyn Stobbs

Tien-I Tsai

Kulthida Tuamsuk

Christine Urquhart

Judith Van Alstyne

Nazia Wahid

Jianqiang Wang

Ping Wang

Xiwei Wang

Xu Wang

Christa Womser-Hacker

Dan Wu

I-Chin Wu

Yejun Wu

Shenmeng Xu

Xiaoshuai Yang

Yukun YANG

Kyunghye (Konhe) Yoon

Yiming Zhao

Cheng Zhou

Qinghua Zhu