Skip to content

O ASIS&T-u

Udruga za informacijsku znanost i tehnologiju (ASIS&T) jedina je profesionalna udruga koja premošćuje jaz između prakse i istraživanja u području informacijske znanosti. Gotovo 85 godina ASIS&T traga za novim i boljim teorijama, tehnikama i tehnologijama za poboljšanje pristupa informacijama.

Naši članovi — tisuće istraživača, programera, praktičara, studenata i profesora u području informacijske znanosti i tehnologije iz 50 zemalja diljem svijeta — učinili su ASIS&T važnim dijelom svog profesionalnog razvoja.

Članovi dijele zajednički interes vezano uz poboljšanje načina na koje društvo pohranjuje, dohvaća, analizira, upravlja, arhivira i širi informacije.

Vizija
Vizija je Udruge – zajednice istraživača i praktičara – biti istaknuti globalni glasnik istraživanja u području informacijske znanosti i tehnologije te primjene istraživačkih rezultata na praksu.

Misija
Misija Udruge je unapređenje istraživanja i prakse u informacijskoj znanosti i tehnologiji.

Vrijednosti
ASIS&T je globalna zajednica koja cijeni:

 • interdisciplinarnost, jer informacijska pitanja i rješenja kojima se ASIS&T bavi trebaju biti utemeljeni na stručnosti iz različitih disciplina;
 • dijeljenje znanja s ciljem omogućavanja predstavljanja, komuniciranja i objavljivanja istraživačkih otkrića u informacijskoj znanosti, temeljem svijesti da širenje znanja koristi Udruzi i društvu u cjelini;
 • cjeloživotno učenje s ciljem povećanja znanja unutar informacijske znanosti i tehnologije, među pojedincima, društvom i svijetom;
 • ravnopravnost, raznolikost i uključenost kako bi se osiguralo da se s različitih motrišta unaprjeđuju istraživanje i praksa informacijske znanosti i tehnologije diljem svijeta;
 • utjecaj koji informacijska znanost i tehnologija imaju na pojedince, zajednice, kulture i društva u cjelini; i,
 • važnost zajednice istraživača i praktičara koji dijele zanimanje za unapređenje informacijske znanosti i tehnologije;
 • otvoreni pristup, istovremeno prepoznajući potrebu uravnoteženosti između otvorenog pristupa i financijskih polazišta Udruge kao i prednosti za članstvo.

Kao istaknuto profesionalno udruženje u području informacijske znaosti i tehnologije, ASIS&T:

 • pruža mogućnosti razvoja karijere i vodstva kroz studentske i regionalne ogranke
 • povezuje praktičare, istraživače, studente i organizacije iz širokog područja informacijske znanosti kroz posebne interesne skupine i tijekom godišnjih događanja
 • uređuje, objavljuje i distribuira publikacije koje se tiču ​​istraživanja i razvoja
 • dijeli znanja važna za profesionalno obrazovanje putem webinara
 • djeluje kao sondažna ploča za promicanje istraživanja i razvoja te za obrazovanje informacijskih stručnjaka
 • omogućuje umrežavanja kroz ASIS&T zajednicu.

Članovi ASIS&T-a dolaze iz sljedecih polja:

 • Informacijska znanost
 • Računalna znanost
 • Lingvistika
 • Menadžment
 • Knjižničarstvo
 • Tehničke znanosti
 • Pravo
 • Medicina
 • Kemija
 • Obrazovanje